home                                 ADOLF CARL CHRISTIAN LOMHOLT 

 

Adolf Carl Christian Lomholt
*10.04.1862
Død 12.08.1931

Far:

Mads Jensen Lomholt
*03.07.1838
Død 1928
 
Mor:
Lille Karen 

Søskende:
Jens Peder
*28.08.1860

Niels
26.06.1864

Hans Frederik
*11.08.1866

Kristine Dagmar
*16.10.1868

Johannes Frederik Valdemar
*13.05.1871

Nicolaj
*04.09.1872

Hustru:
Astrid Oline Grum
*17.01.1869

Død 03.06.1945

Børn:
Karen Rosalie
*13.08.1894

Inger Marie
*08.02.1896

Ellen Kirstine
*16.01.1897

En søn der døde

Axel Vilhelm
* 10.08.1901

Paula Emilie
*25.05.1905

Hilda Bolette
*18.08.1906

Gerda Oline
*08.03.1908

Otto Carl Christian
*14.08.1910

 

 

Adolf Carl Christian Lomholt blev født den 10 april 1862 i Vøjstrup Skole.

Adolf var tilbøjelig til at hænge mere i bøgerne end andre børn.

Han blev huslærer på Ålbækgård på Møn, og mødte der sin kommende hustru Astrid Oline Grum.

De fik 9 børn, hvoraf en døde som lille.

Adolf blev en flittig slægtsforsker, og han fik udgivet mange forskellige publikationer om slægten Lomholt.

Adolf Lomholt blev en fremragende matematiker.

Det var et chok for borgerskabet i Viborg, at den unge adjunkt Adolf Lomholt byggede en fornem tre etagers villa til sin familie. Huset lå overfor Søndersø. (Det er der endnu!)

Han var en yderst korrekt mand, der ikke tålte sjusk.

I 1916 blev han ridder af Dannebrog.

 Astrid og Adolfs  8 børn.

Afskrift fra slægtsbogen 
Stamtavle over Tolstrupgrenen af familien Lomholt:

Sømand 1876-78; Elev på Askov udvidede højskole i vintrene 1878 - 79 og 1879 - 80; derefter forberedt til søofficerskolens adgangsprøve i april 1881, men blev kasseret på grund af nærsynethed.

Student 1883 og filosofikum 1887; huslærer på Liselund på Møn 1884-1885. Underviste derefter ved Hauchs og Efterslægtselskabets skoler samt på nogen kursus i flere år. Studerede ved siden af at undervise fra 1885 - 90, et par år statsvidenskab, siden matematik, fysik og psykofysik.

!890 adjunkt ved Viborg katedralskole, 1911 overlærer, 1919 lektor, har flere gange været konstitueret rektor. 1916 ridder af dannebrog. Hold op i 1923 pga. hjertesvaghed. Har i 17 år været og er endnu regnskabsfører ved skolen.

Har skrevet en afhandling om regulære polyedre i Viborg katedratskoles program for 1895; beskrev heri første gang rombe-triakontaedret; har udgivet en 5-cifret logaritmetabel og forskellige samlinger af eksamensopgaver.