Bring mig straks back to Krims Krams              Før mig hurtigst muligt back to tarding.dk

For den travle / For the busy ..

Klik på billedet for at få det større / klick on the picture

 

red-christmas.jpg (760876 byte)   


red christmas 

 

julestjerner-web.jpg (494492 byte)


christmasflowers

 

 

   butterfly-web.jpg (648223 byte)


B U T T E R F L Y 

 

fisk-i-fisk-2-web.jpg (74256 byte)


F    I   S   K

 

krims-krams-farve-blanding.jpg (685648 byte)   

m i x e d  c o l o u r s 

 

mind 1.jpg (642551 byte)

M I N D 

 


dig-og-mig.jpg (77729 byte)
   

YOU AND ME

 

sommer-gardin.jpg (168913 byte)
S U M M E R      C U R T A I N 

 

snebolde-web-80.jpg (235363 byte)

SNOWBALLS 

 

juleroser-1.jpg (509427 byte)

J U L E R O S E R 

 

 

 

autum-web.jpg (465539 byte)

GREEN AUTUMN 

 

sunday-flowers.jpg (1184048 byte)

s u n d a y f l o w er s

 

 

bogstaver-web.jpg (417869 byte)

B O G S T A V E R 

 

saturdayflowers.jpg (66505 byte)

saturdayflowers

 

indoor-sun.jpg (104545 byte)

I N D O O R  S U N

 

wildnr.10-web.jpg (244432 byte)

W I L D   N R.  1 0

 

summer-scrawl-web.jpg (420700 byte)

SUMMER SCRAWL

 

post-web.jpg (94018 byte)

P O S T

 

family-web.jpg (180162 byte)

F A M I L Y

 

blomstermark-web.jpg (180171 byte)

BLOMSTERMARK

 

udsigt-web.jpg (52620 byte)

U D S I G T

 

uro.jpg (157363 byte)

U R O

 

 

 

hjerte-web.jpg (89419 byte)

H J E R T E

 

sommerfugle-web.jpg (103894 byte)

s o m m e r f u g l e

 

flying-object.jpg (120039 byte)

f l y i n g o b j e c t

 

H   U   R   L   U   M   H   E   J

hurlumhej_web.jpg (86541 byte)

H   U   R   L   U   M   H   E   J

 

S   O   M   E   T   H   I   N   G

something_yellow_web.jpg (92865 byte)

Y   E   L   L   O   W

 


jadebroen-sk-web.jpg (37523 byte)
J A D E B R O E N

se digtet af Li Tai-Pe

 

streger-i-ramme-jpg.jpg (109052 byte)

s t r e g e r   i   r a m m e

 

easter-billede-web.jpg (56887 byte)
H A P P Y    E A S T E R
 

flyvende-blomster-WEB-80.jpg (117253 byte)

F L Y V E N D E       B L O M S T E R

 


akvarel--2.jpg (124466 byte)

a k v a r e l

 

tand_hovede_kopi.jpg (11297 byte)
T  A  N  D  H  O  V  E  D  E

 

ellas.jpg (16368 byte)
v a r m t
 


farvesnegl_2.jpg (98615 byte)


F A R V E S N E G L

 


stribet-web.jpg (34723 byte)

s t r i b e r
 


nytaarsknallert-2.jpg (19297 byte)

n y t å r   2 0 0 5

 

new_year_2.jpg (110014 byte)

N     E     W     Y     E     A     R
 

bogstavkasser_jpeg.jpg (35021 byte)


b o g s t a v k a s s e r

 

orangedag.jpg (25456 byte)

o r a n g e d a g

 


spind_2_kopi.jpg (75895 byte)

S P I N D

 

red_firkant_kopi.gif (38727 byte)

 

 farvet_cirkel_kopi.jpg (13339 byte)
f a r v e t   c i r k e l

 

 

T E R N

Tern-web-42.jpg (124624 byte)


 

Bring me back to Krims Krams    /  Før mig hurtigst muligt til forsiden af Tarding.dk

 

C O P Y R I G H T  B I R G I T T E   T A R D I N G  2 0 0 5 - 2 0 0 6

www.tarding.dk